תקנון

תקנון

 
תקנון ותנאי שימוש באתר (להלן: "התקנון")


ברוכים הבאים לאתר CoolPool מבית ספיר בריכות שחיה ומערכות ספא (להלן: "החברה").

 

1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוח באתר זה והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין האתר, לכל דבר ועניין.

2. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המוצרים המוצגים באתר זה ומחיריהם הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

4. מחיר המוצרים באתר הינם ללא התקנה. מחיר ההתקנה, ככל שיתבקש על ידי הלקוח, יסוכם בעת חיוב הלקוח בפועל, אלא אם כן צוין אחרת ו/או ניתנה אפשרות התקנה באמצעות בחירה באתר.

5. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כדין.

6. התמונות ו/או המפרטים המצוינים בדף המוצר מיועדים להמחשה בלבד, ורשומים בהתאם למידע שסופק ו/או הועבר לחברה על-ידי היצרן ו/או היבואן ו/או הספק. ייתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים ו/או העיצובים המופיעים בתמונות, לבין הגוון ו/או העיצוב והמפרט של המוצר שיסופק בפועל.

7. בכל מקרה שבו מחמת טעות שבתום לב הפרטים ו/או המפרט המפורטים בדף המוצר אינם תואמים את המוצר שפורסם בדף המוצר תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים במלאי ושניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

8. תמונות המוצרים המפורסמות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מתארות בהכרח את המוצר לאשורו. יתכנו שינויים מהותיים בין המוצג באתר לבין המוצר בפועל.

9. המוצר המוזמן ישאר בבעלות החברה עד למועד פירעון התמורה המלאה בגינו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל אישור סופי לעסקה מחברת האשראי לפני שליחת המוצר. במקרה של זמן אספקה ארוך כתוצאה מהאמור לעיל לא תהיה ללקוח עילה לבקש מהחברה פיצוי על כך.

10. החברה אינה מתחייבת לספק מוצרים לישובים הנמצאים מחוץ לגבולות הקו הירוק ו/או שקיימת בעיה ביטחונית להגיע אליהם.

11. בכל הזמנה של מוצר ו/או מוצרים שקיימת לגביהם בעיה של נפח ו/או כמות ו/או משקל חריג יהיה באחריות הלקוח להוביל את המוצר על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.

12. הלקוח רשאי לבטל רכישת מוצר תוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 וזאת בתנאי שהמוצר נשאר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

13. החברה לא תשא במישרין ו/או בעקיפין בהתאמה כלשהי של המוצרים ללקוח, לאופן שימושם, טיבם, התאמתם לצרכי הלקוח ו\או למפרט הטכני.

14. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו\או הובלתם.

15. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או בניגוד לדין, אשר תתבצע באתר על ידי גורם כלשהוא ו\או צד שלישי, שאינו בשליטתה.

16. החברה לא תהיה אחראית על שימוש במוצר שלא בהתאם לייעודו המקורי ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש ו/או שלא בהתאם לתנאי האחריות ו/או החוק ו/או הדין או לשימוש בתנאים חורגים ו\או להתקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או על ידי צד שלישי.

17. החברה אינה מתחייבת שהפעילות ו/או הזמינות באתר לא תופרע, ותפעל ללא הפסקות ו/או תקלות, לרבות תקלות בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה בו הזמנה לא התקבלה, מכל סיבה שהיא, ו\או לכל בעיה טכנית המונעת ביצוע הזמנה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות ורציפות פעילות האתר.

18. החברה לא תשא בכל אחריות כתוצאה מאי קבלת פרטי ההזמנה של הלקוח ו/או כתוצאה מהכלת פרטים שגויים, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תקלה טכנית ותהא פטורה מכל חובה לפצות ו/או לשפות את הלקוח.

19. הלקוח מאשר, כי עם ביצוע הזמנה באתר החברה, החברה רשאית, והיא שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטיו הרשומים באתר לצורך משלוח הודעות, עדכונים או דיוור פרסומי מטעם החברה.

20. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוק. החברה רשאית לנקוט בכל הצעדים משפטיים העומדים לרשותה כנגד מגישי פרטים כוזבים. החברה רשאית לבטל הזמנה של לקוח, היה ואותו לקוח מסר פרטים כוזבים או חלקיים.

21. במקרה של חשש ו/או חשד להפרת זכויות יוצרים באתר, יש לפנות במייל ו/או בכתב ו/או בטלפון לחברה ואנו נדאג להסיר את החומר הרלוונטי מהאתר.

22. החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

23. הרישום במסמכי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה.

24. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו\או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי והיחידי בבתי המשפט בפ"ת בלבד.